1.archivní s.r.o.

1. archivní s.r.o.

  • Archivní a skartační služby

zajištění a základní ošetření písemností, roztřídění a seřazení převzatých dokumentů, označení skartačními znaky, vypracování soupisu a vedení evidence, dohledávání a příprava skartačního řízení, zajištění výběru archiválií a jejich předání příslušnému státnímu archivu, skartační řízení.

Detail

  • Vedení účetnictví a daňové evidece

vedení účetnictví a daňové evidence, kompletní vedení mezd, personalistika, zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání, vyhotovení statistických výkazů a sestav, rekonstrukce účetnictví, zástupné jednání na úřadech.

Detail

archiv, Nový Bydžov

Inidivuální přístup k zákazníkovi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula lorem, consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut sem. Fusce aliquam nunc vitae purus. Aenean viverra malesuada libero. Fusce ac quam.

Detail